Program Studi

Apa saja pilihan Program Studi di Universitas Insan Cita Indonesia

Sains Data S1 - Strata 1
Informatika S1 - Strata 1
Bisnis Digital S1 - Strata 1
Ilmu Komunikasi S1 - Strata 1
Psikologi S1 - Strata 1